Recover data HDD seagate desktop 250GB đầu từ lỗi

Recover data HDD seagate desktop 250GB đầu từ lỗi
5 (100%) 1 vote

Ngày 11/7/2017 recover data cho khách hàng ở Hải Phòng (O934268666). HDD Seagate desktop 250GB được kỹ thuật cứu dữ liệu – 137 Nguyễn Ngọc Vũ xác định nguyên nhân đầu từ  lỗi. Theo yêu cầu của khách hàng, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục lại hoàn toàn.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *