Recover data HDD Toshiba laptop bị chết cơ

Recover data HDD Toshiba laptop bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

Ngày 1/7/2017 recover data cho anh Phong (O981107073). Sau khi kiểm tra, kỹ thuật cuudulieuhdd.com xác định nguyên nhân HDD Toshiba laptop 320GB model: MK3265GSX của anh bị chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu của khách hàng được recover lại hoàn toàn.

recover data hdd-Toshiba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *