Recover data HDD Western 1TB hỏng đầu từ

Recover data HDD Western 1TB hỏng đầu từ
5 (100%) 3 votes

– Ngày 22/4/2017 recover dữ liệu cho anh Hà (O913592980). hard drive Desktop model: WD10SPCX. Nguyên nhân hỏng đầu từ , flatter kém. data của anh Hà đã được lấy lại lại toàn vẹn.

cuu du lieu WD10SPCX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *