Recover data HDD Western 1TB hỏng đầu từ

5.0
03

Ngày 22/4/2017 recover dữ liệu cho anh Hà (O913592980). Hard drive Desktop model: WD10SPCX. Nguyên nhân hỏng đầu từ , flatter kém. Data của anh Hà đã được lấy lại lại toàn vẹn.

cuu du lieu WD10SPCX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button