Recover data HDD Western 500GB hỏng 1/3 đầu từ

Recover data HDD Western 500GB hỏng 1/3 đầu từ
5 (100%) 2 votes

Ngày 23/6/2017 recover data cho anh Quân (O902220060). HDD Western 500GB model: WD5000BPVT được khách hàng mang đến trong tình trạng ổ cứng hỏng 1/3 đầu từ. Data được cứu lại và bàn giao đầy đủ cho anh Quân.

recover data-Western-500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *