Home / KHÁCH HÀNG / Recover data Hitachi 500GB đòi format

Recover data Hitachi 500GB đòi format

Recover data Hitachi 500GB đòi format
Rate this post

– Ngày 3/4/2017 recover data cho chị Duyên (O907637250). hard disk Hitachi 500GB model: HTS5405050A7. biểu hiện ổ cứng máy tính đòi format đầu từ bị lỗi. dữ liệu của bạn đã khôi phục thành công.

Recover HTS5405050A7

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *