Recover data ổ cứng 320GB hư đầu từ

Recover data ổ cứng 320GB hư đầu từ
Rate this post

Ngày 18/4/2017 recover lại data cho anh Thế (O972123969). Hard drive dung lượng 320GB, model: HCC5432A7 bị đầu từ. Dữ liệu được chúng tôi recover thành công và bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *