Recover data ổ cứng desktop Seagate 500Gb hỏng đầu từ

Recover data ổ cứng desktop Seagate 500Gb hỏng đầu từ
5 (100%) 4 votes

Ngày 11/8/2017 Recover data cho anh Sơn ( O977280485). Ổ cứng desktop Seagate 500GB của khách hàng được chúng tôi kiểm tra và xác định nguyên nhân hỏng đầu từ. Theo yêu cầu của anh Sơn, ngay sau đó data được phục hồi lại toàn bộ.

recover data-Western

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *