Recover data ổ cứng samsung 320 GB chết cơ

Recover data ổ cứng samsung 320 GB chết cơ
5 (100%) 1 vote

Ngày 3/5/2017 Recover data cho chị Huyền (O982501885). Ổ cứng Samsung 320GB model: HM321HI của chị Huyền có hiện tượng bị treo khi kết nối với máy tính, ẩm mốc. Nguyên nhân bị chết cơ. Dữ liệu được Recover thành công và bàn giao lại cho chị.

recover data samsung 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *