Recover data USB Kingston 16GB bị hỏng

Ngày 16/3/2017 Recover data cho chị Ngọc (O983049965).  USB hãng Kingston 16GB bị hỏng. Dữ liệu được recover thành công sau 1 ngày và bàn giao đầy đủ cho chị Ngọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button