Recover dữ liệu Hard disk samsung 250GB bị hỏng cơ

Recover dữ liệu Hard disk samsung 250GB bị hỏng cơ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 18/7/2017 Recover dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Hải Phòng (O906592899). Hard disk Samsung 250GB model: HD253GJ. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng cơ. Dữ liệu được kỹ thuật viên công ty chúng tôi khôi phục lại thành công.

Recover dữ liệu-samsung-250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *