Home / KHÁCH HÀNG / Recover dữ liệu HDD Desktop Western 80GB

Recover dữ liệu HDD Desktop Western 80GB

Recover dữ liệu HDD Desktop Western 80GB
5 (100%) 2 votes

– Ngày 19/6/2017 recover dữ liệu cho khách hàng ở Thái Bình là anh Thuyên  (O974686716). HDD desktop Western 80GB model: WD800. Nguyên nhân ổ cứng của anh đầu từ lỗi, đĩa kém. Data được phục hồi lại toàn bộ sau 1 ngày.

recover dữ liệu-WD800

Check Also

7068 ổ cứng Seagate 250Gb bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 21-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *