Recover dữ liệu HDD Hitachi 500GB hỏng đầu từ

Recover dữ liệu HDD Hitachi 500GB hỏng đầu từ
5 (100%) 1 vote

Ngày 22/6/2017 Recover dữ liệu hdd cho anh Sơn (O904120986). HDD Hitachi 500GB model: HDS721050GB. Nguyên nhân ổ cứng hỏng đầu từ. Theo yêu cầu của khách hàng, sau 1 ngày tất cả data của anh đã được công ty chúng tôi  khôi phục lại.

recover dữ liệu-Hitachi 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *