Recover dữ liệu HDD laptop Western 500GB hỏng đầu từ

Recover dữ liệu HDD laptop Western 500GB hỏng đầu từ
5 (100%) 2 votes

Ngày 3/8/2017 recover dữ liệu cho anh Long (O914962629). HDD laptop Western 500GB model: WD5000LPVX được cuudulieuhdd.com kiểm tra và xác định nguyên nhân hỏng đầu từ. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi  thành công ngay sau đó.

recover dữ liệu-western-500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *