Recover dữ liệu HDD Samsung 250GB hỏng đầu từ

Recover dữ liệu HDD Samsung 250GB hỏng đầu từ
5 (100%) 1 vote

Ngày 31/5/2017 Recover dữ liệu cho anh Dương (O983944038). HDD Samsung 250GB model: HD253GJ. Nguyên nhân hỏng đầu từ, đĩa kém. Sau khi kiểm tra và xác định nguyên nhân, kỹ thuật công ty chúng tôi đã khôi phục thành công toàn bộ dữ liệu cho anh.

Recover dữ liệu Samsung 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *