Recover dữ liệu HDD Samsung 320GB bị chết cơ

Recover dữ liệu HDD Samsung 320GB bị chết cơ
5 (100%) 5 votes

Ngày 15/8/2017 recover dữ liệu HDD cho khách hàng là anh Hải (O989577827). Ổ HDD Samsung 320GB model: HD322HJ được anh mang đến cuudulieuhdd.com trong tình trạng bị chết cơ. Dữ liệu của anh được kỹ thuật công ty chúng tôi khôi phục lại hoàn toàn.

Recover dữ liệu-Samsung 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *