Home / KHÁCH HÀNG / Recover dữ liệu HDD Samsung 320GB bị chết cơ

Recover dữ liệu HDD Samsung 320GB bị chết cơ

Recover dữ liệu HDD Samsung 320GB bị chết cơ
5 (100%) 5 votes

– Ngày 15/8/2017 recover dữ liệu HDD cho khách hàng là anh Hải (O989577827). Nguyên nhân HDD Samsung 320GB model: HD322HJ được anh mang đến cuudulieuhdd.com trong tình trạng bị chết cơ. Dữ liệu của anh được kỹ thuật công ty chúng tôi khôi phục lại hoàn toàn.

Recover dữ liệu-Samsung 320GB

Check Also

6796 ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém5 (100%) 1 vote Ngày 16-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *