Recover dữ liệu hdd Seagate 500GB hỏng đầu từ

Recover dữ liệu hdd Seagate 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 8/3/2017 recover dữ liệu cho anh Trường (O973694169). Ổ đĩa cứng Seagate 500GB. Biểu hiện nhìn thấy dữ liệu ko copy đc, đã chạy scandisk. Nguyên nhân 1/3 đầu từ . Dữ liệu được recover thành công sau 1 ngày và bàn giao đầy đủ cho anh Trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *