Recover dữ liệu HDD Toshiba 500GB bị mất dữ liệu

Recover dữ liệu HDD Toshiba 500GB bị mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 10/6/2017 recover dữ liệu cho anh Nam (O9149934860). Nguyên nhân HDD Toshiba 500GB model: DT01ACA050 bị sét đánh chết cơ. Dữ liệu được chúng tôi khôi phục hoàn toàn và bàn giao lại cho anh Nam.

recover dữ liệu Toshiba 320 GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *