Recover dữ liệu HDD Western 160GB bị chết cơ

Recover dữ liệu HDD Western 160GB bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

Ngày 8/5/2017 recover dữ liệu cho anh Thịnh  (O963786666). HDD Western 160GB model: WD1600AAJS được anh mang đến trong tình trạng bị cháy nổ, chết cơ. Trong ngày dữ liệu được cứu thành công và bàn giao cho anh Thịnh.

Recover dữ liệu HDD Wester 160 GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *