Recover dữ liệu Hdd Western 40GB cháy mạch

Ngày 12/4/2017 recover data cho anh Tuấn (O977075356). Ddd Western 40GB model: WD400JB bị cháy mạch, cơ hỏng. Data được phục hồi lại và bàn giao cho anh Tuấn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button