Recover dữ liệu HDD Western 50GB bị hỏng 1/3 đầu từ

Recover dữ liệu HDD Western 50GB bị hỏng 1/3 đầu từ
5 (100%) 2 votes

Ngày 17/5/2017 recover dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn (O904323683). Nguyên nhân HDD Western 50GB model: WD5000BMVW của anh bị hỏng 1/3 đầu từ. Sau 1 ngày chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho anh.

Recover dữ liệuWD 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *