Recover dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh 32GB bị Virus

Recover dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh 32GB bị Virus
Rate this post

– Ngày 1/3/2017 recover dữ liệu cho anh Chín (O1236893689). Thẻ nhớ máy ảnh 32GB bị mất data do virus, quý khách đã chạy phần mềm recoverdata nhưng không thành công. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho anh Chín trong ngày.

Recover thẻ nhớ 32GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *