Recover dữ liệu ổ cứng bị va đập, chết cơ

Recover dữ liệu ổ cứng bị va đập, chết cơ
Rate this post

Ngày 30/3/2017 recover dữ liệu cho khách hàng (O988842115). Nguyên nhân ổ cứng bị đánh va đập, chết cơ. Data được bàn giao đầy đủ cho quý khách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *