Recover dữ liệu ổ cứng Decktop seagate 500GB bị lỗi đầu đọc

Recover dữ liệu ổ cứng Decktop seagate 500GB bị lỗi đầu đọc
5 (100%) 1 vote

Ngày 24/5/2017 recover dữ liệu cho anh Tiến ở Hải Phòng (O917850002). Nguyên nhân Ổ cứng Desktop Seagate 500GB bị lỗi đầu đọc.Chúng tôi đã khôi phục dữ liệu thành công sau 1 ngày và bàn giao lại cho anh Tiến.

recover dữ liệu seagate-500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *