Recover dữ liệu ổ cứng Desktop Hitachi 500GB hỏng đầu từ

Recover dữ liệu ổ cứng Desktop Hitachi 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 24/01/2017 recover dữ liệu ổ cứng cho anh Bảo (O913324542). Ổ cứng máy desktop Hitachi 500Gb, Model: HDS721050 hỏng đầu từ. Dữ liệu khôi phục đầu đủ và bàn giao lại cho quý khách sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *