Recover dữ liệu ổ cứng di động Western 1Tb lỗi 1/4 đầu từ

Recover dữ liệu ổ cứng di động Western 1Tb lỗi 1/4 đầu từ
5 (100%) 2 votes

Ngày 29/6/2017 recover dữ liệu cho anh Mười (O975648888). Ổ cứng di động Western 1TB model: WD10JMVW anh mang đến cứu dữ liệu – 137 Nguyễn Ngọc Vũ  với hiện trạng lỗi 1/4 đầu từ. Toàn bộ data của anh được lấy lại thành công.

recover dữ liệu-WD-1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *