Recover dữ liệu ổ cứng di động Western 2TB bị mất dữ liệu

Recover dữ liệu ổ cứng di động Western 2TB bị mất dữ liệu
5 (100%) 1 vote

Ngày 13/5/2017 recover dữ liệu cho anh Linh (O903451911). Ổ cứng di động Western 2TB của anh bị mất dữ liệu do chia lại ổ. Dữ liệu đã được chúng tôi cứu lại đầy đủ và bàn giao cho anh sau 1 ngày.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *