Recover dữ liệu ổ cứng HDD PC Samsung 160GB bị lỗi cơ

Recover dữ liệu ổ cứng HDD PC Samsung 160GB bị lỗi cơ
4 (80%) 1 vote

Ngày 10/5/2017 recover dữ liệu cho anh Dân (O949944248). HDD PC Samsung 160GB model: HD160HJ có hiện trạng bị lỗi cơ. Sau 1 ngày data được recover thành công cho anh.Recover dữ liệu HDD samsung 160KB

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *