Home / KHÁCH HÀNG / Recover dữ liệu ổ cứng Hitachi 1TB format nhầm

Recover dữ liệu ổ cứng Hitachi 1TB format nhầm

Recover dữ liệu ổ cứng Hitachi 1TB format nhầm
5 (100%) 2 votes

– Ngày 29/7/2017 recover dữ liệu ổ cứng cho khách hàng là anh Sơn (O989326475). Nguyên nhân Ổ cứng Hitachi 1TB model: HTS541010A7 do format nhầm nên mất toàn bộ dữ liệu. Dữ liệu được chúng tôi bàn giao cho khách hàng trong ngày.

Recover dữ liệu-Hitachi1TB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *