Recover dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB chết cơ

Recover dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB chết cơ
5 (100%) 2 votes

Ngày 27/6/017 recover dữ liệu cho anh Cầu (O1655889930). Ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS543232 được anh mang đến trong trạng thái ổ bị nước vào dẫn đến chết cơ. Công ty chúng tôi đã cứu toàn bộ dữ liệu và gửi cho anh ngay sau đó.

recover dữ liệu-hitachi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *