Recover dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu đọc lỗi

Recover dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu đọc lỗi
5 (100%) 2 votes

Ngày 8/8/2017 recover dữ liệu cho khách hàng (O974975555). Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS54750A7 được chúng tôi tiếp nhận trong tình trạng  đầu đọc lỗi. Kỹ thuật công ty chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *