Home / KHÁCH HÀNG / Recover dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB bị chết cơ

Recover dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB bị chết cơ

Recover dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB bị chết cơ
Rate this post

– Ngày 12/8/2017 recover dữ liệu cho khách hàng là anh Tạ (O963900488). Nguyên nhân Ổ cứng Samsung 250GB model :HD253GJ của anh trong tình trạng bị chết cơ. Cứu dữ liệu-137 Nguyễn Ngọc Vũ đã khôi phục toàn bộ data cho anh ngay sau đó.

Recover dữ liệu-Samsung

Check Also

ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *