Recover dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB kêu lọc cọc

Recover dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB kêu lọc cọc
Rate this post

– Ngày 28/2/2017 recover ổ đĩa cứng cho anh Tú (0916704875). Đĩa cứng hãng Samsung 250GB model: HD252HJ. Hard drive được khách hàng mang đến trong tình trạng bị cháy mạch, cơ kêu lọc cọc. Data được lấy lại thành công sau 2 ngày và bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *