Recover dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB bị lỗi đầu từ

Recover dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB bị lỗi đầu từ
1 (20%) 1 vote

Ngày 4/5/2017 Recover dữ liệu cho anh Quyền ( O972011567). Ổ cứng Samsung 500GB model: ST500LT012 bị lồi đầu từ. Dữ liệu của anh đã được cuudulieuhdd.com khôi phục và bàn giao đầy đủ.

Recover dữ liệu samsung 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *