Recover dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB hỏng đầu từ

Recover dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB hỏng đầu từ
5 (100%) 2 votes

Ngày 28/7/2017 Recover dữ liệu ổ cứng cho anh Long (O934567024). Ổ cứng Samsung 80Gb model: HD082GJ  của khách hàng được cuudulieuhdd.com xác định nguyên nhân hỏng đầu từ, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ cho anh Long sau 1 ngày.

Recover dữ liệu-Samsung 80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *