Recover dữ liệu ổ cứng Samsung laptop bị bad nhẹ

Recover dữ liệu ổ cứng Samsung laptop bị bad nhẹ
5 (100%) 1 vote

Ngày 21/6/2017 recover dữ liệu cho anh Nam (O977626693). Nguyên nhân Ổ cứng Samsung laptop model: HM500JI của anh bị Bad nhẹ, mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu của anh Nam được công ty chúng tôi cứu lại và bàn giao cho khách hàng.

recover dữ liệu ổ cứng Samsung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *