Recover dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị hỏng đầu từ

Recover dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị hỏng đầu từ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 24/7/2017 Recover dữ liệu ổ cứng cho anh Duy (O986722992). Ổ cứng Seagate 500GB được anh mang đến cứu dữ liệu – 137 Nguyễn Ngọc Vũ trong tình trạng bị hỏng đầu từ. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Duy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *