Recover dữ liệu ổ cứng Western 1TB bị đặt mật khẩu

Recover dữ liệu ổ cứng Western 1TB bị đặt mật khẩu
5 (100%) 1 vote

Ngày 20/5/2017 recover dữ liệu cho chị Xuân (O945178468). HDD Western 1TB model: WD10JMVW. Ổ cứng bị đặt mật khẩu. Cứu dữ liệu-137 Nguyễn Ngọc Vũ đã khôi phục đầy đủ data sau 1 ngày. Dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho chị Xuân.

recover dữ liệu HDD WD1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *