Recover dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng 1/4 đầu từ

Recover dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng 1/4 đầu từ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 8/7/2017 recover dữ liệu cho anh Hòa ( O947276669). Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW được anh mang đến trong tình trạng hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Theo yêu cầu của khách hàng, data đã được cứu lại thành công và gửi lại cho anh Hòa.

recover dữ liệu-western-1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *