Recover dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng đầu đọc

Recover dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng đầu đọc
5 (100%) 2 votes

– Ngày 25/8/2017 Recover dữ liệu ổ cứng cho anh Ý(O947257070 ). Ổ cứng Western 250GB model :WD2500AAKX mang đến Cứu dữ liệu-137 Nguyễn Ngọc Vũ trong tình trạng hỏng đầu đọc. Dữ liệu của anh được kỹ thuật công ty cứu thành công và bàn giao lại ngay sau đó.

Recover dữ liệu-Western-250Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *