Recover dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu đọc lỗi

Recover dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu đọc lỗi
5 (100%) 2 votes

Ngày 1/6/2017 recover dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Vinh (O912302812). Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BPVT được khách hàng gửi đến trong tình trạng đầu đọc lỗi. Công ty chúng tôi đã khôi phục thành công dữ liệu cho khách hàng.

Recover dữ liệu WD-320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *