Recover dữ liệu ổ cứng Western 320GB hư đầu đọc

Recover dữ liệu ổ cứng Western 320GB hư đầu đọc
Rate this post

Ngày 16/2/2017 recover dữ liệu cho anh Giáp (O981098156). Ổ đĩa cứng Western 320GB, model: WD3200AAJS. Nguyên nhân ổ cứng  đầu đọc, khả năng cứu thấp. Sau 2 ngày data được cứu thành công.

Recover ổ cứng WD3200AAJS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *