Recover dữ liệu ổ cứng Western 3TB mất dữ liệu

Recover dữ liệu ổ cứng Western 3TB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 23/2/2017 recover dữ liệu cho anh Dũng (O987626987). Hard disk Western 3TB model: WD30EFRX mất data do ghost nhầm vào phân vùng chứa dữ liệu. Tất cả data được khôi phục và bàn giao cho quý khách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *