Recover dữ liệu ổ cứng Western 500GB bị ghost nhầm

Recover dữ liệu ổ cứng Western 500GB bị ghost nhầm
5 (100%) 1 vote

Ngày 26/5/2017 Recover dữ liệu cho anh Thi (O1635979996). Nguyên nhân Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BPKT bị ghost nhầm vào ổ dữ liệu.Chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu và gửi lại cho anh Thi.

recover dữ liệu-WD500GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *