Recover dữ liệu ổ cứng Western 500GB Format nhầm

Recover dữ liệu ổ cứng Western 500GB Format nhầm
5 (100%) 1 vote

Ngày 13/7/2017 recover dữ liệu cho anh Tùng (O987928023). Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AZLX được chúng tôi tiếp nhận trong tình trạng Format nhầm ổ, nơi khác can thiệp không thành công. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh ngay sau đó.

Khôi phục dữ liệu-Western-500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *