Recover dữ liệu ổ cứng Western 750GB hỏng 1/4 đầu từ

Recover dữ liệu ổ cứng Western 750GB hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

– Ngày 13/2/2017 recover dữ liệu cho chị Thao (O982534205). Đĩa cứng máy tính xách tay Western 750GB model: WD7500BPVX được cuudulieuhdd tiếp nhận trong tình trạng không hoạt động. Nguyên nhân ổ đĩa hỏng 1/4 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục thành công và bàn giao lại cho khách hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *