Recover dữ liệu ổ cứng Western 80GB bị chết cơ

Recover dữ liệu ổ cứng Western 80GB bị chết cơ
5 (100%) 2 votes

Ngày 17/8/2017 Recover dữ liệu ổ cứng cho khách hàng là anh Long (O868467725). Nguyên nhân ổ cứng Western 80GB của anh bị chết cơ, đĩa kém. Sau đó 1 ngày,dữ liệu của anh được lấy lại lại hoàn toàn và bàn giao lại cho anh.

recover dữ liệu-WD-80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *