Recover dữ liệu Seagate 500GB đầu từ lỗi

Ngày 10/3/2017 recover dữ liệu cho anh Đức  (O1695976085). Hard disk Seagate model: ST500DM002. Hiện tượng đầu từ bị lỗi , đĩa kém. Data đã được lấy lại và bàn giao cho anh Đức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button