Recover dữ liệu USB 8Gb bị lỗi

Recover dữ liệu USB 8Gb bị lỗi
Rate this post

Ngày 10/4/2017 Recover dữ liệu cho chị Phượng (O988185589). Cổng USB flash 8GB dấu hiệu không mở được dữ liệu. Trong ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho chị Phượng.

Recover data USB 8GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *