Recover dữ liệu Western 750GB chết cơ

Recover dữ liệu Western 750GB chết cơ
Rate this post

Ngày 20/3/2017 recover dữ liệu cho chị Ngọc (O986145368). Đĩa cứng Western 750GB model: WD7500AARS bị chết cơ, flatter kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho chị Ngọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *