Recover thẻ Sony 80GB bị xóa dữ liệu

Recover thẻ Sony 80GB bị xóa dữ liệu
5 (100%) 1 vote

Ngày 9-11-2017 Recover data cho anh Mạnh SĐT O9629xx403. Thẻ Sony 8GB bị mất dữ liệu do người dùng thao tác xóa toàn bộ dữ liệu. Dữ liệu của khách hàng được recover lại ngay sau đó.

9-11 thẻ Sony 80GB bị xóa dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *